Voor werkgevers

Welke actie een werkgever kan of moet ondernemen ligt vooral aan de vraag welke uitvoerder uw pensioenregeling uitvoert.

  • Is er sprake van een verzekeraar of premiepensioeninstelling, dan moet u zelf in actie ondernemen. Deze site en de financiële analyse zijn bij uitstek bedoeld voor u. De kansen, bedreigingen en de lead liggen bij u. De verzekeraar of premiepensioeninstelling is de uitvoerder, niet uw adviseur.
  • Is er sprake van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (of een beroepspensioenfonds), dan kunnen werkgevers de ontwikkelingen in de sector afwikkelen en eventueel sectorale invloed uitoefenen.  Sociale partners en pensioenfonds zullen de pensioenregeling in onderling overleg wijzigen
  • Is er sprake van een In het geval van een ondernemingspensioenfonds moeten werkgevers ook in beweging komen en het overleg met sociale partners en het pensioenfonds aangaan.
  • In alle overige gevallen is het aan te raden contact met uw adviseur op te nemen over de vraag hoe actief u zich nu al met het pensioenakkoord zou moeten/kunnen bemoeien