Kort & goed

Kort & goed

Het pensioenakkoord is er dan wel, maar de wettelijke vastlegging volgt vermoedelijk pas in 2023. Tijd genoeg om af te wachten, zult u zeggen? Niet echt.

In een zeer belangrijk opzicht is het pensioenakkoord namelijk oud nieuws. Dat is de eis van een vlakke premie. Deze vlakke premie is in de praktijk al jaren mogelijk, voor nieuw personeel of voor al het personeel. Een goede financiële analyse wijst uit of een snellere overstap naar het nieuwe stelsel gunstig is voor werkgever en/of werknemers.

De overstap is geen theoretisch verhaal. Voor meerdere werkgevers zijn door KWPS veranderingstrajecten in gang gezet of al afgerond. Deze werkgevers realiseren direct voordelen en zijn nu al ‘pensioenakkoord-proof’. Met de financiële analyse weet de werkgever of hij moet handelen of kan stilzitten. 

Bekijk deze site, lees meer over onze financiële analyse en neem bij vragen rustig even vrijblijvend contact met ons op.

Het team van KWPS Employee Benefits & Risk Management